Informace o nakládání s osobními údaji

Ubytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

  1. Za účelem zákonné povinnosti o evidenci obyvatel jsou zpracovávány tyto osobní údaje – jméno, příjemní, adresa pobytu, číslo OP, a to na základě vyplnění registračního ubytovacího lístku získaného od hosta. Telefonní číslo nebo emailová adresa je převedena do evidence hostů pouze na základě jasného souhlasu.
  2. Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím odpovědné osoby za zpracování osobních údajů.
  3. Osobní údaje bude ubytovatel zpracovávat po dobu nezbytně nutnou vycházející ze zákona o evidenci obyvatel. Emailovou adresu zpracovává do doby, kdy klient sám požádá o zrušení a výmaz z evidence klientů.
  4. Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných ubytovatelem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
  5. Ubytovatel se zavazuje žádné osobní údaje nepředávat žádným dalším osobám ani firmám mimo -  portál UBYPORT cizinecké policie v případě cizích státních příslušníků.
  6. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  7. Kontaktní údaje : Josef Haluza  Karlov 2, 59101 Karlov, Vysočina, Czech Republic IČ: 75636972 DIČ: CZ7708134775  Tel.: +420 721 936 875

 

Copyright © Josef Haluza 2018